FEILONGUS

Guangzhou Feilong Numerical Tech., Ltd

+86 20 87296056

24/7 support. Give us a call.

+86 13922348127

International customers.

feilongust@hotmail.com

For technical requests.

Office: No. 91, Kefeng Road, Huangpu Area, Guangzhou, China

Workshop: No.111, Zhongcheng Road, Panyu Area, Guangzhou, China

Web: www.feilongtech.com 

Leave message